VOL036纯美少女萌宝儿BoACOS特辑写真54P萌宝儿御女郎

VOL036纯美少女萌宝儿BoACOS特辑写真54P萌宝儿御女郎

失(笑)散蒲黄及五灵(脂),血迷心窍酒煎斟,山楂一味(童)便(饴)糖入,独圣(散)功专疗血停。人迎二盛,病在足太阳。

若久病见此,乃神散之候,即死。利不止、厥逆无脉、干呕而烦,白通加人尿猪胆汁汤主之。

大之至极者,体于人身,故曰人身一太极。有阴虚发热,夜热而朝退者,或产后下血过多,或内伤失血不止也,宜养阴而兼清火。

内有久寒加姜茱,发表温中通脉络。故长沙详趺阳脉论格阳证,名曰关格。

清骨散用银柴胡,胡连秦艽鳖甲符,地骨青蒿知母草,骨蒸痨热保无虞。(原注:阳经热甚,迫血妄行,而上出于鼻也。

若体弱之妇,尺内按之不绝,便是有子。山惟虚而易崩,水惟实而不腐。

Leave a Reply