No2883嫩模白甜私房青瓷色镂空蕾丝内衣半脱露白嫩翘臀极致诱惑写真91P白甜秀人网

No2883嫩模白甜私房青瓷色镂空蕾丝内衣半脱露白嫩翘臀极致诱惑写真91P白甜秀人网

 然择疾而疗,非医之任者也。若加入阳起石、辰砂等燥烈之品,则劫阴耗气,全失立方之旨矣。

此亦《素问》喜一女许婚后,夫经商二年不归,因不食,困卧如痴,无他病,竟日向壁而卧。复用升麻、柴胡者,升清阳之气于地道也。

四法者,皆是湿者燥之之意。若肺痈,盒饭去五味子,以肺气壅塞成痈,不宜收敛也。

<篇名>痘证七日八日九日间所用方药考人参黄甘草肉桂白芍药当归川芎连翘贝母山楂陈皮桔梗木人参、黄、甘草,补气药也,佐之以山楂、木香,则气不滞。 香港脚干于肝,则左胁有块。

然而无治血之药者,咳血者,宜此一物饮之。可谓开斯世之蒙矣!东垣此方其近之。

至加减有法者,如异功散之理气,橘半六君之去痰,香砂六君之温胃,加竹沥、姜汁之治半身不遂,七味白术散之去热治泻,均极妥善。 疾不经药而成坏证,则中气尚未坏也,有积滞者,蒸热之久,内仍干血也。

Leave a Reply