No2310嫩模梦心月澳门心愿旅拍性感红色内衣配黑色蕾丝袜魅惑写真61P梦心月秀人网

No2310嫩模梦心月澳门心愿旅拍性感红色内衣配黑色蕾丝袜魅惑写真61P梦心月秀人网

又云∶凡鱼头有正白色如连珠至脊上者,食之破煞人心。又云∶荠不可与面同食之,令人闷。

余曰∶噫嘻!人之好异也,经书岂容易言哉!圭斋欧阳公曰∶《难经》先秦古文,盖为医式之祖也。是以古人恐人之轻恣情性,故美为之说,亦不可尽信也。

又云∶夏月勿饮山中阴下泉水,得病。属木,象木枝干也。

素女曰∶一动不泻,则气力强;再动不泻,耳目聪明;三动不泻,众病消亡;四动不泻,五神咸安;五动不泻,血脉充长;六动不泻,腰背坚强;七动不泻,尻股益力;八动不泻,身体生光;九动不泻,寿命未失;十动不泻,《玉房指要》云∶能一日数十交而不失精者,诸病皆愈,年寿日益,又数数易女,则益又云∶《仙经》曰∶还精补脑之道,交接精大动欲出者,急以左手中央两指却抑阴囊后大孔前,壮事抑之,长吐气,并喙齿数十过,勿闭气也。《拾遗》云∶蓼主癖,一名女憎,是其弱阳事也,不可近阴。

《崔禹锡食经》云∶练饵之法,当九蒸九曝,令尽脂润及皮脱。 孟诜云∶寒,主补筋力。

是气也,具于身中,名曰宗气,又曰大气。马玄台曰∶命门之脉不必拘于右尺,以其气与肾通也。

Leave a Reply