No4130模特陆萱萱重庆旅拍温柔女仆主题私房半脱露性感内衣诱惑写真73P陆萱萱秀人网

No4130模特陆萱萱重庆旅拍温柔女仆主题私房半脱露性感内衣诱惑写真73P陆萱萱秀人网

 此【方歌】银粉散医疳腐蚀,茎损梅毒烂皆施,锡炒朱砂水银入,组成:黑铅五钱火化开,投水银二钱五分,研不见星为度;再加寒水石三钱五分,轻粉二钱五分,硼砂一钱,共研细末。女子出痘或遇经行,须间其是期非期,如期而出者,则毒热随血解去,不须施治,其证自愈,若非期而至者,此毒火内扰于胞中,致血妄行,以凉血解毒汤治之,若过期不止,乃毒热乘入血室,以四物解毒汤加元参甘草主之,若行浆时去血过多,此气血虚弱不能统摄也,急用十全大补汤,治若稍缓,痘浆不行则无救矣。

外用五色灵药撒之,化腐煨脓;兼琥珀膏、万应膏贴之,生肌敛口。泻之一证,多因脾被湿浸,土不胜水而成,更有飧泻水泻之证,致疾之因不同,而调治之法亦异,医者详细辨之,或分消或温补,因证施治,庶不误矣。

有一点白粒如粟,四围红肿如钱者,即于白粒上灸之。<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】少阴心经腋筋间,臑后肘臂内后廉,由内后廉至锐骨,【注】手少阴心经,起于臂内腋下筋间,循臂臑之外后廉,至肘内廉,循臂内后廉,下抵掌后锐骨之中,行于手小指内侧,去爪甲角如韭叶许而终。

(消疳芜荑汤)大黄芒硝芜荑芦荟生川连胡黄连黄芩雄黄水煎服,服后便软及不食者,去大黄芒硝,加石膏羚羊角。若瘰历遍生颏,或至颊车,坚而不溃者,属足阳明经所发也。

胸膈乃心肺二经部位,出痘稀少方吉倘攒簇于此,名曰攒胸,乃毒热所致也,当以凉膈攻毒饮主之,则枭毒不内侵矣。脓溃之后,宜调养血气,待生产后,按溃疡治法,方得收口。

暑风者,手足搐搦状似惊风者也,由暑热攻,肝内生风病,其证烦渴,身热有汗,二便黄赤,先宜加味香薷饮,疏其风,继以玉露散,清其热,暑热一解,而搐自止矣,切不可当惊□治之。更兼烦躁口渴,频频咬牙,面色红赤,惊悸多啼,身体战栗,此是毒盛,伏郁难出,其为险证明矣,急宜随证施治,庶或从险化顺也。

Leave a Reply