No5433女神周于希Sally心愿旅拍半脱露性感黑色情趣内衣撩人诱惑写真73P周于希秀人网

No5433女神周于希Sally心愿旅拍半脱露性感黑色情趣内衣撩人诱惑写真73P周于希秀人网

桂枝汤甘,酒客得之,则中烦而呕。惟小有潮热,不似阳明大热之甚。

所以用栀子豉汤,高者因而越之程应旄曰:发汗若吐若下,或胸中窒,或虚烦不得眠,或反复颠倒,心中懊□,皆属三法后,遗热壅遏在上,客于心胸,是以扰乱不宁也。卫气不和者,表有邪风而不和也。

胸实者,邪陷则为胸中痞□,气上冲咽喉,不得息,瓜蒂散证也。若生下腹外死者,其尸系淡红赤色,胞衣白,却无紫黑色,极易验也。

李中梓曰:经云:桂枝证医反下之,利遂不止,与葛根黄芩黄连汤。 盖彼证但曰「下之」,此则曰「数下之」;彼证但曰「利下」,此则曰「利不止」。

若不烦且不渴者,是里无热也。汗之不解而烦,太阳证仍在者,是表邪盛也;有阳明证者,是里热盛也。

粗工疑而畏之,当用不用,必致热结阳明,斑黄狂冒,纷然变出矣。程知曰:此汗后心虚补阳法也。

Leave a Reply