No4793模特吴思晚私房脱皮质短裙露性感黑色内衣配超薄黑丝诱惑48P吴思晚秀人网

No4793模特吴思晚私房脱皮质短裙露性感黑色内衣配超薄黑丝诱惑48P吴思晚秀人网

二经之气皆能逆于胸中,故为咳嗽上气之病。今以少阳热病而与少阴脉症争见者,亦当三日而死,皆两感传遍也。

 附解:病缘是伤寒为本,至于用大黄、芒硝、石膏之药,全不见伤寒面目,学者至此,每多茫然莫解,由其不知化机与六经所主耳。而更有母病及子者,如金病而移于肾是也;子病及母者,如肾病而移于肺是也。

若勉强逼之,则枯者愈枯,不危何待?是凡可辟邪安正者均可称为毒药,故曰“毒药攻邪”也。

肺邪壬于申、酉,故冬则死于日入,金气绝于寅、卯,故夏则死于日出。甲乙属木,肝所王也,故汗而愈。

盖肾脉上贯肝膈,入肺中,故咳则血见于口,衄则血见于鼻也。凡人登高博望,目见非常之处,无不神魂惊荡,而心生眩惑。

净府,膀胱也,上无入孔,而下有出窍,滓秽所不能入,故曰“净府”。地二生火,在人为心,一点真阴,藏于二阳之中,居于正南之位,有人君之象,为十二官之尊,万神之宰,人身之主也。

Leave a Reply